افغانستان

ادامه اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان: در یک روز گذشته بیش از ۱ هزار و ۸۰۰ تن اخراج شدند

در ادامه اخراج مهاجران بی مدرک أفغانستان از پاکستان، آمار رسانه های پاکستانی نشان می دهند که روز دوشنبه ۲۰ قوس، ۱ هزار و ۸۱۱ شهروند افغانستان از این کشور اخراج شدند.

این ارقام تقریباً مشابه اخراج‌های گزارش‌شده در روز گذشته است.

این مهاجران از طریق گذرگاه مرزی سپین بولدک و تورخم وارد کشور شدند.

بر اساس آمار رسانه های پاکستانی، از اول نومبر تا کنون، در مجموع ۴۲۴ هزار و ۸۴۲ مهاجر بدون مدرک افغانستان به کشور شان بازگردانده شده‌اند.