افغانستان

هشدار ملل متحد از بی‌سرپناهی مهاجران اخراج‌شده از پاکستان در زمستان پیش‌رو

کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که اگر مهاجران اخراج‌شده از پاکستان به سرپناه دسترسی پیدا نکنند، ممکن است در زمستان‌ پیش‌ِ رو، جان‌های خود را از دست بدهند.

در گزارش تازه‌ی کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که از اوایل اکتوبر، نیم‌‌میلیون مهاجر، پاکستان را ترک و به افغانستان آمده‌اند. برخی از مهاجرانی که تازه از پاکستان برگشته‌اند، می‌گویند که در وضعیت بدِ اقتصادی در کابل به‌سر می‌برند.

عین‌الدین سه‌هفته می‌شود که از پاکستان اخراج شده است و هم‌اکنون در کابل بودوباش دارد. او می‌گوید که پولیس پاکستان اجازه‌ی انتقال وسایل خانه‌اش را نداد و او ناگزیر شد تا با دست‌ِ خالی به افغانستان برگردد. او حالا در کنار جاده نشسته است و کفش‌های مردم را رنگ می‌کند و می‌گوید که از سختی‌های روزگار و زندگی به ستوه آمده است.

کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گزارش داده است که از اوایل اکتوبر سال روان، نیم‌میلیون مهاجر، پاکستان را به مقصد افغانستان ترک گفته‌اند. این نهاد ملل متحد هشدار داده است که بیش‌تر مهاجران سرپناه ندارند. این نهاد هشدار داده است که اگر این مهاجران در ولایت‌های افغانستان به سرپناه دست‌رسی پیدا نکنند؛ در نتیجه‌ی سردی هوا، جان‌هایشان را از دست خواهند داد.

خبرگزاری اسوشیتید پرس نوشته است که بسیاری از مهاجران، در مسیر برگشت از پاکستان بیمار می‌شوند. آن‌ها حتا لباس گرم ندارند.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که در یک‌‌‌روز‌ گذشته، نزدیک‌به‌دو‌هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

تازه‌ترین گزارشِ کمشنری عالی ملل متحد نشان می‌دهد که تا اکنون بیش‌از۴۵۰هزار‌تن از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که هشتاد‌درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.