افغانستان

یوناما: طالبان در قبال تعهدات حقوق بشری جهانی مسؤلیت دارند

یوناما از طالبان خواسته است تا تعهدات حقوق‌بشری را به عنوان یک «اساس» برای یک آینده با ثبات، صلح آمیز و مرفه برای افغانستان بپذیرند.

در اعلامیه‌ی که این سازمان ام‌روز (یک‌شنبه) منتشر کرد، آمده‌ که نماینده‌ی خاص دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، به مناسبت «روز جهانی حقوق‌بشر» گفته است که طالبان تعهد قانونی و مسوولیت در قبال حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان و دختران دارند.

روزا اتونبایوا گفته است: « مقامات حاکم هم تعهد قانونی و هم مسوولیت وسیع‌تری در قبال همه‌کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند، برای ترویج و حمایت از حقوق‌بشر، به‌طور خاص حقوق زنان و دختران، دارند. برای تامین رفاه، وحدت و ثبات آینده‌ی افغانستان، حقوق‌بشر باید مورد حفاظت قرار گیرد».

یوناما هم‌چنان گفته است که وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان وخیم است و طالبان با «تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران»، آنان را عرصه‌های زندگی روزمزه و عمومی حذف کرده‌اند.

این سازمان هم‌چنان می‌افزاید که در حال مستندسازی مواردی چون قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، شکنجه‌ی بدنی، دست‌گیری و بازداشت‌خودسرانه و سایر موارد نقض حقوق زندانیان است.

در این اعلامیه هم‌چنان آمده است؛ کسانی که در دفاع از حقوق‌بشر صحبت می‌کند؛ به‌ویژه «حقوق زنان و دختران»، با دست‌گیری و بازداشت‌خودسرانه، تهدید و سانسور مواجه می‌شوند.

طالبان اما تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.