خبر آمو

خبر آمو ۱۶ قوس ۱۴۰۲

جوزف بورل می گوید آپارتاید در افغانستان بر بنیاد رنگ پوست نه بل بر اساس جنسیت صورت می‌گیرد .

گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد می گوید دادگاه جهانی لاهه تبعیض در برابر زنان افغانستان را به عنوان جنایت در برابر بشریت بررسی دارد.