خبر آمو

خبر آمو ۱۵ قوس ۱۴۰۲

تام ویست می گوید در سفر ده روزه‌اش به پاکستان، امارت متحده، قطر و عربستانی سعودی خواهد رفت و درباره مسایل امنیتی و حقوق بشری گفتگو خواهد کرد.