بازرگانی

بانک جهانی: صادرات افغانستان نسبت به سالِ پار کاهش ۲درصدی داشته است

بانک جهانی گزارش داده است که اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان، فشارها بر مشکلات اقتصادی افغانستان را افزایش داده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، در فقر به‌سر می‌برند و ۱۵میلیون تن با ناامنی خوراکی روبه‌رو هستند. در این گزارش آمده است که صادرات افغانستان نسبت به سال‌ پار، یک کاهش  ۲درصدی را نشان می‌دهد.

زینت باشنده‌ی قریه‌ی کهدستان هرات، در یک خیمه‌ی فرسوده و کوچک زندگی می‌کند. هر روز از بام تا شام، دو کودک یازده‌ساله و دوازده‌ساله‌-یِ خود را برای پیداکردن نان به شهر می‌فرستد. او می‌گوید که در وضعیت بدِ اقتصادی به‌سر می‌برد.

زینب می‌گوید: «بیوه زن هستم. دو کودک ۱۱ساله و ۱۲ساله دارم. آن‌ها در شهر کارتَن جمع می‌کنند و آتش می‌کنیم. چیزی نداریم؛ نه برای روز نه برای شب. در همین خیمه‌ها گذران می‌کنیم. اگر دولت رسیدگی نمی‌کند. پس یک گور بکند من و کودکانم را زیر خاک کنند».

بانک جهانی، گزارشِ وضعیت اقتصادی افغانستان در ماه نومبر سال روان میلادی را پخش کرد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان، بر فرصت‌ها و منابع شغلی فشار وارد کرده است و نرخ بی‌کاری را افزایش داده است.

در این گزارش آمده است که به دلیل ناامنی خوراکی و افزایش صعودیِ نرخِ فقر، خانواده‌ها ناگزیر شده‌اند تا نیروی کار را افزایش بدهند و زنان و جوانان بیشتری وارد بازار کار کنند.

مینه، باشنده‌ی هرات می‌گوید: «از روزی که طالب‌ها آمده، تمام خانم‌ها و دختر‌خانم‌ها بی‌کار شدند. خودم وظیفه داشتم، حالا در خانه بی‌کار نشسته هستم. حالت روحی-روانی تمام خانم‌ها خراب است».

عبدال باشنده‌ی هرات می‌گوید: «ما مردم کارگر هستیم. کار و غریبی بسیار کم است یا هم نیست. می‌رَویم صد افغانی را مصرف می‌کنیم که آن را هم قرض می‌کنیم. پس که به خانه برمی‌گردیم، گشنه و تشنه هستیم».

در حالی‌ که دی‌روز معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان از افزایش صادرات افغانستان خبر داد؛ اما در گزارش تازه‌ی بانک جهانی، صادرات افغانستان از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۳، به ۱۰۵میلیارد دالر می‌رسد که نسبت به سال‌ِ پار، کاهش ۲درصدی را نشان می‌دهد. در این گزارش، کاهش ۴۸درصدی در صادرات ذغال‌سنگ افغانستان، عمده‌ترین دلیل آن گفته شده است.

اما در برابر صادرات، واردات افغانستان ۶۰۳میلیارد دالر گفته شده است که نسبت به سال ۲۰۲۲، افزایش ۲۵درصدی را نشان می‌دهد.

پیش از این، برنامه‌ی توسعه‌یی ملل‌متحد گزارش داده بود که ۸۵درصد از شهروندان افغانستان، زیر خط فقر قرار دارند و وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است.