افغانستان

نشست سینیرلی‌اغلو با نمایندگان بریتانیا، قطر و کانادا در باره گزارش افغانستان

هماهنگ‌کننده ویژه ملل متحد روی ارزیابی تازه‌اش در باره افغانستان با نمایندگان همیشگی قطر، کانادا، بریتانیا و افغانستان در این سازمان و برخی زنان گفت‌وگو کرده‌ است.

نماینده همیشگی قطر در ملل متحد می‌گوید، این ارزیابی می‌تواند رویکرد منسجم، یک‌پارچه و آینده‌نگر به افغانستان ارایه کند.

کانادا هم این ارزیابی را رویکرد آینده‌نگر خوانده است.

اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در این نشست گفته که هرگونه اقدام فوری برای اجرای پیشنهادهای این ارزیابی باید مشروط به شرایط ویژه و یک نقشه‌راه روشن باشد.

او می‌گوید: «رویکرد محتاطانه و مشروط برای حفاظت از منافع مردم افغانستان و جلوگیری از عواقب ناخواسته‌ای که می‌تواند اصول عدالت، حقوق بشر و هنجارهای بین‌المللی را تضعیف کند، ضروری است»

نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «وضع قانون اساسی، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان، اشتراک همه مردم در قدرت بدون در نظرداشت قوم، زبان و مذهب می‌تواند زمینه ثبات را در افغانستان مساعد کند»

در این میان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ملل متحد، شرایط ادغام کامل طالبان با جامعه جهانی را یکی از پرسش‌ها درباره ارزیابی این سازمان می‌خواند.

ریجارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید: «جزئیات را به دلایل سیاسی کاملاً منطقی پر کنند، زیرا مخاطب نخست این شورای امنیت است.»

ریچارد بنت می‌گوید، ارزیابی ملل متحد از طالبان خواسته که نشان دهند، قادر به اجرای تعهدات حقوق بشری افغانستان در قوانین جهانی از جمله تضمین حق آموزش و کار زنان، و مشارکت آنان در تمام ساختارها هستند؛ اما به گفته او، اجرای چنین سفارش توسط طالبان با پرسش به‌همراه است.

آقای بنت می‌افزاید: «آیا این امکان پذیر است؟ و طالبان چقدر باید پیشرفت کند؟ و چه کسی تصمیم خواهد گرفت که این پیشرفت چه زمانی برای شروع ادغام آنان در جامعه بین المللی کافی باشد؟»

همزمان با این، شورای مقاومت که شماری از رهبران سیاسی و جهادی پیشین را با خود دارد، گفته که ارزیابی ملل متحد در بخش‌های حقوق بشر، زنان، امنیت و چگونگی تعامل با طالبان با کاستی روبه‌روست و باید ضعف ها برداشته شوند.

این شورا می‌گوید، ملل متحد روند گفت‌وگوی سیاسی‌ مطابق جدول زمان‌بندی شده را با تمامی طرف‌های سیاسی برای پایان دایمی منازعه افغانستان را باید روی‌دست گیرد.

سه‌شنبه همین هفته شورای امنیت ملل متحد، ارزیابی فریدون سینرلی اوغلو برای ادغام دوباره افغانستان در جامعه جهانی را به بحث گرفت.

اما تاکنون این شورا تصمیمی روی این ارزیابی نگرفته‌است.