افغانستان

چین اعتمادنامه بلال کریمی به عنوان سفیر طالبان در این کشور را پذیرفت

طالبان در یک اعلامیه گفته‌اند که دولت چین اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر آنان در بیجینگ پذیرفته است.

بلال کریمی نزدیک به یک هفته پیش از سوی طالبان به عنوان سفیر آنان در چین فرستاده شد.

این درحالی است که نزدیک به دو ماه پیش، چین یک دیپلومات این کشور به نام جاو شینگ را  به عنوان سفیر به افغانستان زیر اداره طالبان معرفی کرد.

چین نخستین کشوری است که به کابل زیر اداره‌ی طالبان سفیر فرستاده و بلال کریمی نخستین سفیر طالبان در یک کشور خارجی است.

بلال کریمی پیش از این معاون سخنگوی طالبان بود.

حکومت طالبان تا اکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.