خبر آمو

خبر آمو هشتم قوس ۱۴۰۲

نمایندگی سوئیس در این شورا می گوید که حضور و مشارکت زنان در همه امور زندگی، شرط بنیادی برای آینده افغانستان است.

وزارت خارجه پاکستان در نامه‌ای به طالبان نوشته که مهاجم انتحاری حمله بَر بنو، شهروند افغانستان و عضو گروه گل بهادر بود.