افغانستان

محمد اسماعیل‌خان: جهان برای ایجاد فرصت گفت‌وگوهای میان‌افغانان بر طالبان فشار وارد کند

محمد اسماعیل‌‌خان از رهبران جهادی در دومین روز گفت‌وگوهای «نشست امنیتی هرات» در شهر دوشنبه تاجیکستان از جهان خواست تا برای ایجاد فرصت گفت‌وگوهای میان‌افغانان، بر طالبان فشار وارد کند.

او می‌گوید که حوصله‌ی جهان در برابر طالبان سررفته‌ است. به باور او، ادامه‌ی تلاش‌ها برای کوبیدن‌ به‌ طبل‌ استبداد، سنگرهای «مقاومت» را تقویت خواهد کرد.

محمد اسماعیل‌‌خان از شمارِ اندک‌ِ رهبران جهادی بود که در اگست ۲۰۲۱ در برابر طالبان جنگ‌افزار برداشت و رزمید. او در پی «سقوط هرات» به ایران رفت.

دو‌سال‌و‌سه‌ماه پس‌ از‌ برگشت دوباره‌ی طالبان به‌ قدرت، حالا در دومین روز از یازدهمین «نشست امنیتی هرات» می‌گوید که حوصله‌ی جهان در برابر طالبان به‌سر آمده که به باور او، «کوبیدن به طبل استبداد» منجر به «تقویت سنگر مقاومت» خواهد شد.

آقای اسماعیل‌خان می‌گوید: «کوبیدن به طبل استبداد و تبعیض سیستماتیک، صرفا سنگرها، منبرها و خانه‌های مقاومت را مستحکم‌تر خواهد ساخت».

محمد اسماعیل‌خان از جهان می‌خواهد تا برای آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانان، بر طالبان فشار وارد کنند.

ظاهرا شورای امنیت ملل‌متحد به نمایندگی از جهان، گزارش فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ‌کننده‌ی ویژه‌ی ملل‌متحد را در مسئله‌ی برخورد با افغانستان، روی میز دارد. گزارش آقای اوغلو از وضعیت افغانستان، در هفته‌های پسین و در یازدهمین «نشست امنیتی هرات»، از مورد‌های مهم و واکنش‌برانگیز در قضیه افغانستان بوده‌ است.

کریم امین، عضو رهبری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار می‌گوید: « آقای فریدون سینیرلی اوغلو به نمایندگی از سازمان ملل‌متحد، در جریان سه‌ماه، به ۱۵ ولایت سفر کرد و از ۱۷ ولایت، نماینده‌های شان را خواستند. با سه‌صد تن در داخل و خارج از افغانستان مذاکره کردند».

هم‌زمان با این، سفیر پیشین بریتانیا برای افغانستان، به آمو می‌گوید که باید از گزارش آقای اوغلو پشتیبانی صورت گیرد.

نیکولاس کی، سفیر پیشین بریتانیا برای افغانستان می‌گوید: «جامعه‌ی جهانی اکنون باید از ارزیابی سازمان ملل که توسط آقای سینیرلی اوغلو انجام شده‌است، حمایت کند. این ارزیابی حاوی موارد خوبی است که باید مورد بحث قرار بگیرند. برخی از این موارد، بحث‌برانگیز استند؛ اما پیش‌نهاد گماشتن یک نماینده‌ی ویژه، یک ساختار گروه تماس، برای کمک به ارایه‌ی انسجام بین‌المللی با هم و سپس کمک به افغانان برای گردهم آوردن افغانان و انسجام آنان، پیش‌نهاد خوبی است و امیدوارم مورد حمایت قرار بگیرد».

گزارش آقای اوغلو که به دستور دبیر کل ملل‌متحد، از برای چه‌گونگی برخورد جهان با افغانستان تهیه ‌شده، روی میز «شورای امنیت» ملل‌متحد قرار دارد. به گفته‌ی منابع آگاه، این گزارش سه‌ پیش‌نهاد مهم؛ چون‌ ‌تعیین فرستاده‌ی ویژه ملل‌متحد و ایجاد گروه تماس برای افغانستان و هم‌چنان ادامه نشست‌های نمایندگان ویژه با مدیریت ملل متحد را شامل می‌شود.