خبر آمو

خبر آمو چهارم قوس ۱۴۰۲

کشورهای مشترک المنافع در خبرنامه گفته‌اند که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به منطقه همچنان ادامه دارد.