افغانستان

برنامه جهانی غذا: مهاجران بازگشته نیازمند حمایت فوری هستند

برنامه جهانی غذا می گوید که مهاجرانی که از مرز عبور می‌کنند ، گرسنه ، ناامید و نیازمند به حمایت فوری هستند. این سازمان می‌گوید که به علت نبود بودجه تنها به یک تن از هر پنج مهاجری‌که برای زنده ماندن به حمایت نیاز داردند کمک می‌کند.

هاسو وی لی مسوول سازمان غذایی جهان در افغانستان می‌گوید: «آنان در بدترین زمان به افغانستان باز می‌گردند ، بدون غذا ، منابع اندک و جای برای رفتن . این وضعیت وخیم است زیرا تنها چند هفته به زمستان سخت افغانستان باقی مانده است. این کشور هنوز درگیر زلرزه های ویرانگز ، اقتصاد آسیب دیده و بحران آب و هوای بد قرار دارد.»

خانواده های که پس از سال ها زندگی در پاکستان یا به زور یا به انتخاب خودشان پاکستان را ترک کرده اند و در حال بازگشت به افغانستان اند. اجمل ده سال در پاکستان زندگی کرده است. می گوید فرزندانش در این کشور به دنیا آمده اند.

او می‌افزاید هنگامی‌که سرگرم کار در یکی از کارخانه ها بود، پولیس پاکستان به این کارخانه رفته و به وی دو ساعت مهلت داد تا این کشور را ترک کند.

اجمل می‌گوید: «مقام ها فقط دو ساعت به ما فرصت دادند تا کشور را ترک کنیم ، بنابر این ما وسایل خود را در کامیون جمع کردیم و در اسرع وقت آنجا را ترک کردیم.»

شهید خان مهاجر بازگشته از پاکستان می‌گوید: «ما ۱۴ سال در پاکستان زندگی کرده ایم و بعد از همه عجله مبجور شدیم از پاکستان بیرون شویم ، مقامات پاکستانی حتی به ما اجازه ندادند اوراق و وسایل خود را بیگریم».

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد نیز هم در صفحه ایکس خود وضعیت بازگشت کنندگان به افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته است که ۶۰ درصد بازگشت کنندگان به افغانستان، کودکان اند.

به گفته این نهاد، در دو ماه پسین، نزدیک به ۳۳۰هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

اما ظاهرا این وضعیت و واکنش های جهانی به اخراج مهاجران، برای پاکستان اهمیتی ندارند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از طالبان خواسته است برای سرکوب تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان اقدام کنند.

این وزارت گفته است طالبان هیچ توجیهی برای فعالیت تی تی پی در افغانستان ندارند .

زهرا ممتاز بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌گوید: «ما از مقام های افغانستان انتظار داریم که اقدامات فوری علیه گروه های تروریستی انجام دهند تا آنها هیچ گونه تهدیدی برای ما ایجاد نکند.»

از سوی دیگر، روزنامه گاردین به نقل از ملل متحد و دیپلمات های غربی نگاشته است که پاکستان طرحی را به تصویب رسانیده است که بر بنیاد آن مهاجران بدون مدرک که به یکی از کشور های غربی سفر میکنند ناگذیراند ۸۳۰ دالر برای دریافت برگه خروجی پاکستان پرداخت کنند.

روزنامه گارین به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده‌است کهم «اگر پاکستان می‌خواهد روند اسکان پناهجویان در غرب را تسهیل کند، نباید با چنین شرایط پوچ روند را پیچیده‌تر سازد. چه توجیهی برای دریافت این پول گزاف وجود دارد؟»

آمارهای پخش شده از سوی حکومت پاکستان نشان میدهند که در ۲۴ ساعت اخیر ۳۲۰۰ تن از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند.