افغانستان

اخراج بیش از سه‌هزار و ۲۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

رسانه‌های پاکستانی گزارش‌ داده‌اند که سه هزار و ۲۰۰ مهاجر افغانستان در یک روز گذشته (دوم قوس) از پاکستان اخراج شده‌اند. این آمارها افزایش چشمگیری را در مقایسه با روزهای گذشته نشان می‌دهند.

این افزایش در شمار مهاجران اخراج شده پس از اعلام مرحله دوم روند اخراج مهاجران و تشدید این روند توسط حکومت پاکستان، رخ داده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، این مهاجران از گذرگاه‌های تورخم و چمن به افغانستان بازگردانده شده اند.

این در حالی است که در اول قوس، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شدند.

حکومت پاکستان گفته است که در مرحله دوم اخراج مهاجران، می‌خواهد یک میلیون مهاجر بی‌مدرک را از این کشور بیرون کند.

به گفته مقام‌های پاکستانی، در ۲۳ روز پسین، در مجموع ۲۴۹ هزار شهروند افغانستان از پاکستان اخراج شده اند.