افغانستان

ادامه اخراج مهاجران از پاکستان: در یک روز گذشته بیش از دوهزار و ۶۰۰ تن اخراج شدند

همزمان با ادامه اخراج مهاجران بی‌مدرک افغانستان از پاکستان، مقام‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که ۲ هزار و ۶۶۸ مهاجر روز گذشته (اول قوس) به افغانستان بازگردانده شدند که نسبت به شمار افراد اخراج‌شده در یک روز پیش از آن، کاهش اندکی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، این بازگشت‌ها از راه گذرگاه های مرزی چمن و تورخم انجام شده‌اند.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مقام‌های پاکستانی، در ۲۲ روز پسین، در مجموع ۲۴۵ هزار و ۸۳۳ افغان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

این در حالی است که نهاد پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد طرح‌های پاکستان برای گردآوری و اخراج مهاجران بی‌مدرک، به شهروندان افغانستان، ابراز نگرانی کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با تأکید بر عواقب شدید انسانی با فرا رسیدن زمستان، از پاکستان خواسته‌است که روند اخراج را متوقف کند.

بابر بلوچ، سخنگوی منطقه ای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه به رویترز گفت که این نهاد به شدت از اخراج‌های گروهی به ویژه با توجه به تشدید هوای سخت زمستانی در افغانستان ناراحت است.

به گفته او، این وضعیت هزاران مهاجر را بدون سرپناه رها کرده و بحران انسانی را تشدید می‌کند.

آقای بلوچ می‌گوید که از زمان اعلام حکم اخراج مهاجران بی‌مدرک، نزدیک به ۴۰۰ هزار مهاجر افغانستان به کشور شان بازگشته اند که بسیاری از آنان به دلیل غیبت طولانی مدت از کشور، در باره مقصد خود در داخل افغانستان در ترس، عجله و عدم اطمینان هستند.