خبر آمو

خبر آمو اول قوس ۱۴۰۲

سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد هشدار می‌دهد که مخالفت طالبان با این پیشنهاد، افغانستان را در انزوای جهانی نگه می‌دارد.

در اعلامیه‌ی کابینه‌ی طالبان در مورد گزارش هماهنگ کننده‌ی ملل متحد و بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها سکوت شده است