خبر آمو

خبر آمو ۲۳ عقرب ۱۴۰۲

یک سناتور پاکستانی می گوید در دو سال پسین مرزبانان پاکستانی از هر مهاجر افغانستان که وارد پاکستان می شد، یکصد هزار رشوه گرفته اند.

ضمیر کابلوف می گوید نسخه ای از این گزارش به او فرستاده شده و قرار است دومین نشست نماینده گان ویژه کشور ها برای افغانستان برگزار شود.