خبر آمو

خبر آمو ۲۲ عقرب ۱۴۰۲

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، گزارش داده است که تغییرات آب‌و‌هوا، زندگی، سلامت و رفاه کودکان را تهدید می‌کند. در این گزارش آمده است که کودکان، آسیب‌پذیرترین افراد در برابر تغییرات آب‌وهوا استند.