خبر آمو

خبر آمو ۲۱ عقرب ۱۴۰۲

هر چند آمارهای نهادهای مستقل برگشت ۹ تا ۱۰ هزار مهاجر را تنها از گذرگاه تورخم، در روزهای پیش نشان می‌دهند اما بر بنیاد آخرین آمار طالبان، در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از شش‌ هزار مهاجر از گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک وارد افغانستان شده‌اند.