خبر آمو

خبر آمو ۲۰ عقرب ۱۴۰۲

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که تا اکنون نزدیک به ۲۸۷ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشته اند.

یک نظر سنجی تازه گالوپ نشان می دهد که رضایت زنان و دختران از آزادی های شان در داخل افغانستان به پایین‌ترین سطح کاهش یافته است