جنوب آسیا

کاکر: پس از حاکمیت طالبان در افغانستان رویدادهای هراس‌افگنانه در پاکستان افزایش یافته‌اند

انوارالحق کاکر، نخست وزیر موقت پاکستان، در یک نشست خبری گفت که در دو سال پسین پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، رویدادهای هراس‌افگنی در پاکستان ۶۰ درصد افزایش یافته‌اند.

او می‌گوید مسوول این رویدادها تحریک طالبان پاکستان است که «با استفاده از خاک افغانستان بر پاکستان» حمله‌های خود را انجام می‌دهند.

به گفته او، مهاجران افغانستان در پاکستان که مدرک دارند شامل تصمیم تازه پاکستان برای اخراج مهاجران نمی‌شوند.

او می‌گوید: «متاسفانه پس از آمدن حکومت عبوری در افغانستان، در شمار رویدادهای هراس افگنی ۶۰ درصد و در حمله‌های انتحاری ۵۰۰ درصد افزایش آمده است. در دو سال پسین، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شهروند پاکستان جان خود را در این خونریزی از دست داده اند. مسوول آن هراس افگنان تحریک طالبان پاکستان هستند که با استفاده از خاک افغانستان برپاکستان حمله های بزدلانه انجام می دهند.»

او می‌گوید که «در این حمله ها ۱۵ شهروند افغانستان دست داشتند. با اضافه این تا اکنون ۶۴ شهروند افغانستان در مقابله با نهادهای تطبیق قانون در پاکستان کشته شدند.» به گفته‌ی او، طالبان «این همه حقایق را می‌دانند.»

او می‌افزاید: «حکومت عبوری افغانستان با وجود این که بارها اطمینان داده است، در برابر گروه های هراس افگن ضد پاکستان هیچ اقدامی نکرده است بل در چند موقع شواهد واضح تسهیل این هراس افگنان نیز به دست آمده است.»

به فته او، «پس از عدم همکاری حکومت افغان پاکستان تصمیم گرفته است که مشکلات داخلی اش را خودش حل کند. از این رو، اقدامات کنونی پاکستان نه غیر متوقع و نه هم حیران کننده است.»

پاکستان از هشت روز به این‌سو روند اخراج اجباری مهاجران بی‌مدرک از این کشور را آغاز کرده‌است. این تصمیم نزدیک به ۱.۷ میلیون شهروند افغانستان از پاکستان را متأثر می‌سازد.