افغانستان

اتحادیه ۶۱ میلیون یورو را برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان اختصاص داد

عکس از رویترز

دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۶۱ میلیون یورو کمک بشردوستانه برای رفع نیازهای فوری افراد آسیب پذیر در این کشور و مهاجران افغانستان در پاکستان اختصاص داده است.

از مجموع این بودجه، ۶۰ میلیون یورو برای نهادهای بشردوستانه که در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند، اختصاص داده شده است، در حالی که یک میلیون یورو اضافی برای نهادها در پاکستان هزینه خواهد شد.

دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرد که بودجه تازه برای رسیدگی به بحران شدید غذایی در افغانستان، جایی که نزدیک به نیمی از جمعیت آن با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو هستند، حیاتی خواهد بود.

در بیانیه این دفتر آمده است که این بودجه همچنین برای رفع نیازهای حیاتی دیگر، از جمله سرپناه، حفاظت، مراقبت های بهداشتی، تغذیه، و آب هزینه خواهد شد. قابل ذکر است، این بودجه به افراد آسیب دیده در زمین‌لرزه‌های هرات نیز کمک می‌کند.

این سازمان تأیید کرد که بخشی از این بودجه به مهاجران افغانستان که به وطن باز می‌گردند، با تمرکز بر نظارت حفاظتی و کمک‌های فوری در جوامع میزبان، کمک خواهد کرد.

این کمک‌های اخیر مکمل کمک‌های بشردوستانه نزدیک به ۹۴ میلیون یورویی است که در سال جاری برای افغانستان در نظر گرفته شده بود، از جمله بسته ۴.۵ میلیون یورویی که در پاسخ به زلزله‌های اخیر تصویب شده است.

یانز لنارچیچ، مسوول دفتر میدیریت بحران این اتحادیه در افغانستان گفت: «نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان به ویژه پس از زلزله های ویرانگر عمیقا نگران کننده است. اتحادیه اروپا پس از فاجعه با بسته کمک‌های اولیه اضطراری اقدام سریعی انجام داد و ما اکنون در حال تقویت بودجه به میزان قابل توجهی هستیم.»

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، افغانستان به عنوان یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه در سطح جهان قرار دارد و بیش از ۲۹ میلیون نفر در سال جاری به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.