خبر آمو

خبر آمو ۱۱ عقرب ۱۴۰۲

حکومت پاکستان روز پنجشنبه روند اخراج اجباری مهاجران بدون مدرک را در سراسر پاکستان آغاز کرد. روزنامه دان پاکستان به نقل از وزارت داخله حکومت موقت این کشور اعلام کرده است که روند بازداشت مهاجران بدون مدرک در پاکستان آغاز شده است و بازداشت شده گان به اردوگاه های ویژه اخراج مهاجران انتقال داده می شوند تا به مرز های افغانستان فرستاده شوند.