خبر آمو

خبر آمو ۹ عقرب ۱۴۰۲

شماری از نظامیان پیشین از فریدون سینیرلی اوغلو می خواهند در گزارش اش به وضعیت نظامیان پیشین نیر بپردازد.

در سایه محدودیت‌های شورای امنیت‌ ملل‌ متحد بر سفر برخی مقام‌های طالبان، اما شماری از آنان سفرهایی داشته‌اند.

یافته‌‌های آمو نشان می‌‌دهد که امیرخان متقی، سرپرست وزارت‌ خارجه طالبان، در میان آن‌شمار از مقام‌های طالبان است که در فهرست‌ِ سیاهِ شورای امنیت ملل‌ متحد قرار دارد که بیش‌ترین سفر را داشته است.