خبر آمو

خبر آمو ۶ عقرب ۱۴۰۲

عملی شدن روند اخراج مهاجران تا سه روز دیگر از پاکستان مهاجران افغانستان در پاکستان می گویند که در چند روز گذشته کسی به آنان خانه کرایه نمی دهد و دستور اخراج از خانه‌ها را نیز دریافت کرده اند