افغانستان

ادامه واکنش‌ها به تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستان

در ادامه‌ی واکنش‌ها به اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان، اتحادیه اروپا گفته است که این تصمیم حکومت پاکستان شمار زیادی از شهروندان افغانستان را متاثر خواهد ساخت.

سخنگوى پاليسى امنيتى و سياست خارجى اتحاديه اروپا گفته است که ممکن مهاجران افغانستان به ویژه زنان و دختران در صورت بازگشت به افغانستان با خطر رو به رو شوند.

از سوی هم شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان می گویند که در یک اوضاع بد شب ها و روز های شان را سپری می کنند و در بسیاری از حالت ها از ترس پولیس پاکستان، حتا از خانه های شان بیرون نمی شوند.

کمتر از یک هفته دیگر برای پایان مهلت حکومت پاکستان در کار اخراج مهاجران بدون مدرک از پاکستان مانده است.

همزمان با افزایش نگرانی ها، اتحاديه اروپا نیز از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان انتقاد کرده است.

سخنگوی پالیسی امنیتی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که که این کار پاکستان شمار زیادی از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران را با خطر رو به رو خواهد ساخت.

پیتر استانو، سخنگوى پاليسى امنيتى و سياست خارجى اتحاديه می‌گوید: «مهاجران افغانستان شامل بخش‌هاى آسيب پذير بشمول آنانى كه در تلاش استند تا امنيت شان از سوى جامعه جهانی تامين شود، ممكن است در نتيجه اين تصميم حكومت پاكستان متاثر شوند.»

مهاجران افغانستان در پاکستان نیز می گویند که شب ها و روز های سختی را سپری می کنند.

مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران در حالی به گونه اجباری اخراج می شوند که اینجا در افغانستان مردم با فقر و تنگدستی رو به رو هستند و دختران و زنان نیز از نبود زمینه های آموزشی و کار نگرانی دارند.

قرار است تا کمتر از ده روز دیگر مهاجران بدون مدرک افغانستان از پاکستان اخراج شوند.

به تازه گی وزارت خارجه پاکستان گفته است تمامی این مهاجران باید تا روز سی و یکم ماه اکتوبر پاکستان را ترک کنند و تاکید ورزیده است که این مهلت تمدید نخواهد شد.