خبر آمو

خبر آمو ۲۷ میزان ۱۴۰۲

ملل‌متحد می‌گوید، باتوجه به وضعیت آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات و فاصله‌اندک تا فصل سرما اقدام‌های بیش‌تر بشردوستانه نیاز است.

یونما از آزادی “مرتضی بهبودی” خبرنگاری که شهروندی افغانستان و فرانسه را دارد استقبال کرده است. هیات معاونت ملل متحد در یاد داشتی از طالبان می خواهد که از بازداشت خود سرانه خبرنگاران بپرهیزند.