خبر آمو

خبر آمو ۲۳ میزان ۱۴۰۲

شماری از مهاجران افغانستان که در ایران به سر می‌برند از بازداشت و اخراج اجباری در این کشور سخن می‌گویند.

مهاجران افغانستان در ایران می‌گویند که شب‌ها و روزها را با چالش‌های فراوانی سپری می‌کنند و هر لحظه در هراس هستند که مبادا از ایران اخراج شوند.