خبر آمو

خبر آمو ۱۳ میزان ۱۴۰۲

سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل متحد خواهان به‌کارگیری جهان از تمامی ابزار ها برای آوردن فشار بر طالبان شد.

با گذشت دو هفته از بازداشت ژولیا پارسی و ندا پروانی دو فعال حقوق زن در افغانستان و‌خواست ها برای رهایی آن‌ها این دو تن هنوز‌ هم آنان در بند طالبان بسر می‌برند.