خبر آمو

خبر آمو ۱۲ میزان ۱۴۰۲

پاکستان بیش از یک میلیون و هفت‌صد هزار پناهجوی افغانستان را از خاک اش اخراج می کند. وزیر داخله موقت پاکستان می گوید که برای این پناهجویان تا اول نوامبر سال روان میلادی مهلت داده شده است که پاکستان را ترک کنند.

بانک انکشاف آسیایی یکصد میلیون دالر به افغانستان کمک کرد. این بانک در اعلامیه‌ی گفته است که افغانستان با بحران بشری بی پیشینه روبرو است و افزون بر آن محدودیت‌های طالبان بر زنان و کودکان را بیشتر زیانمند ساخته است.