افغانستان زنان

نگاهی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان در روز جهانی عدم خشونت

امروز دوم اکتوبر برابر است با روز جهانی عدم خشونت، اما زنان و دختران افغانستان می گویند که شبانه روز بهای خشونت‌های برخاسته از سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان را می‌پردازند.

جهان از دوم اکتوبر همچون روز عدم خشونت بزرگ داشت می‌کند، اما در افغانستان زیر اداره طالبان، زنان و دختران می‌گویند که همواره با خشونت‌هایی از سوی طالبان روبرو هستند.

این درحالی است که در دو هفته پسین ژولیا پارسی و ندا پروانی دو تن از زنان معترض از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

اقدامی که با واکنش‌های گسترده روبرو شد، اما طالبان تاکنون در این باره، هیچ پاسخی نداده‌اند.

دبیر کل ملل متحد می‌گوید که این روز فرصتی برای گسترش پیام‌های صلح آمیز از راه‌های آموزش و آگاهی دهی عمومی است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد می‌گوید: «این روز فرصتی برای انتشار پیام‌های عدم خشونت از طریق آموزش و آگاهی عمومی است.»

اما زنان و دختران محروم از آموزش و کار می‌گویند که طالبان همواره صداهای عدالت خواهانه آنان را با خشونت پاسخ گفته‌اند و به خواست‌های آنان برای دستیابی به حقوق نخستین شان، توجهی نکرده‌اند.

از سال ۲۰۰۷ بدین‌سو دوم اکتوبر از سوی ملل متحد به مناسبت روز تولد مهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال هند که در سیاست‌های عدم خشونت شهره است، همچون روز جهانی عدم خشونت نام‌گذاری شده است.