خبر آمو

خبر آمو ۹ میزان ۱۴۰۲

فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در دهلی نو با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که این سفارت فعالیت خود را از روز یکشنبه متوقف می‌کند.

سرانجام فعالیت‌ سفارت افغانستان در هند متوقف شد و یکی دیگر از نمایندگی‌های دیگر سیاسی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به کار خود پایان داد.

این سفارت اعلام کرده است که از امروز به استثنای خدمات فوری قونسلی به شهروندان افغانستان تا هنگام تسلیم‌دهی آن به دهلی نو دَرش را می‌بندد.