جهان

حکومت بایدن به هزاران مهاجر از افغانستان اقامت موقت می‌دهد

ایالات متحده اعلام کرده است که به شماری از مهاجران از افغانستان که در جریان بیش از یک و نیم سال گذشته به این کشور آمده اند، اقامت موقت می‌دهد.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در اعلامیه ای گفته است شهروندان افغانستان که پس از ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ و قبل از ۲۰ سپتمبر ۲۰۲۳ وارد این شده اند، اقامت موقت دریافت خواند کرد.

این وزارت افزوده است که حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ مهاجر از افغانستان اقامت دریافت می‌کنند.

این اقامت به مهاجران افغانستان، حق اقامت طولانی مدت یا شهروندی را نمی‌دهد، بل از آنان تا سال ۲۰۲۵ در برابر اخراج دوباره به افغانستان محافظت می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد که در ایالات متحده کار کنند.

مهاجران افغانستان می‌توانند پس از اتمام مهلت اقامت شان، دوباره درخواست تمدید بدهند.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده همچنان اعلام کرده است که به نیم میلیون شهروندان ونزویلا نیز اقامت موقت داده میشود.

این در حالی است که شماری از فعالان در ایالات متحده گفته اند که با توجه به وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان، مهاجران افغان مستحق محافظت هستند.

در همین حال، اسکندر نیگش، رییس کمیته پناهندگان و مهاجران ایالات متحده گفته است: «تصمیم امروز تصدیق واضح از شرایط جاری در افغانستان است که تحت حاکمیت طالبان همچنان رو به وخامت است».

این اداره همچنان گفته است که اقامت سه هزار و ۱۰۰ مهاجر از افغانستان دیگر را تمدید می‌کند. اقامت این مهاجران به گونه دوره ای باید تمدید شود.

برنامه جدید واشگتن شامل کسانی که پس از سقوط کابل در جریان عملیات تخلیه به ایالات متحده منتقل شده اند و کسانی که با ویزه‌های ویژه مهاجرتی به این کشور رفته اند، نمی‌شود.