افغانستان زنان

واکنش‌ها به ادامه در بند ماندن ندا پروانی؛ زنان حتی در خانه خود امنیت ندارند

ادامه در بند ماندن ندا پروانی همراه با خانواده‌اش واکنش‌هایی به همراه داشته است.

فعالان حقوق زن می‌گویند که طالبان تاکنون دلیل بازداشت خانم پروانی را مشخص نساخته‌اند.

بامداد روز دوشنبه گزارش‌هایی از بازداشت ندا پروانی از فعالان جنبش زنان به همراه همسر و کودک‌اش منتشر شد.

اکنون با گذشت چهار روز، فعالان حقوق زن می‌گویند که تا هنوز علت بازداشت او از سوی طالبان مشخص نیست و آنها نمی‌دانند که ندا پروانی به کجا انتقال داده شده است.

ترنم سعیدی، مدافع حقوق زنان در این باره می‌گوید: «متاسفانه در شرایطی کنونی زنان حتی در خانه‌هایشان امنیت ندارند. حتی در کنار همسر و خانواده خود نیز امنیت ندارند. متاسفانه هیچگونه مرجع و اداره‌ای در افغانستان نه داخلی ‌و نه بین‌المللی وجود ندارد که مردم به آنجا پناه ببرند.»

فعالان حقوق زن می‌گویند که در دو سال گذشته طالبان همواره اعتراض‌های آنان را سرکوب کرده‌اند و با ادامه بازداشت فعالان حقوق زن می‌خواهند که بر آنان فشار بیشتری بیاورند.

ساجده، باشنده کابل می‌گوید: «به بهانه‌های مختلف زندگی را برای ما سخت نسازید. لطفا اجازه بدهید مرد و زن کنار هم زندگی کنند و به اهداف و آرزوهای زندگی‌شان برسند.»

فعالان حقوق زن از ملل متحد می‌خواهند که فشارها را بر طالبان بیشتر بسازند تا به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان حرمت بگذارند.

طاهره ناصری ، فعال حقوق بشر گفت: «سازمان ملل متحد به عنوان اصلی‌ترین حامی حقوق بشر در جهان باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. و حاکمیت فاشیستی، تک قومی و تک جنسیتی طالبان را به رسمیت نشناخته و مردم افغانستان بخصوص زنان را از درد و رنج نجات دهند.»

طالبان در حالی ندا پروانی را بازداشت کرده‌اند که برخی از سران کشورها در مجمع عمومی ملل متحد موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در افغانستان همچون یک نگرانی مهم مطرح کرده‌اند.

طالبان تاکنون درباره بازداشت ندا پروانی هیچ‌گونه جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.