خبر آمو

خبر آمو ۲۸ سنبله ۱۴۰۲

سه نهاد ملل متحد در یک گزارش مشترک که تازه گفته اند که ۹۶ درصد زنان با به رسمیت شناخته شدن رژیم طالبان مخالف اند .