خبر آمو

خبر آمو ۲۶ سنبله ۱۴۰۲

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به بدخشان رفته می‌گوید که دستور مراعات کردن حجاب اسلامی بر زنان، حق تلفی و یا هم محروم ساختن آنان از حقوق‌شان نیست.

در دو سال گذشته زندگی زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گواه تحولات ژرفی بوده است. آنها نه اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را دارند و نه هم اجازه کار و رفتن به تفریحگاه‌ها.