خبر آمو

خبر آمو ۱۹ سنبله ۱۴۰۲

ملل متحد امروز یک شنبه در گزارشی گفته است که برخلاف تلاش‌های طالبان برای سرکوب قاچاق هیروئین پس از گرفتن قدرت در دو سال پسین، قاچاق «متامفتامین» در افغانستان و اطراف آن رشد چشمگیری داشته است.

رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید افزایش قاچاق متامفتامین در افغانستان حاکی از تغییر قابل توجهی در بازار غیرقانونی مواد مخدر است.