صحت

ملل متحد: ۱۰۰ هزار تن در افغانستان به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند

ملل متحد می‌گوید که به دلیل کمبود بودجه در سال ۲۰۲۳، یکصد هزار تن به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی به صورت محدود و یا اصلا دسترسی نخواهند داشت.

ملل متحد افزوده است که همچنین بیش از ۳۶ هزار کودک زیر پنج سال از بسته‌های کمکی محروم شده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تا اکنون ۱۷۳ مرکز تغذیه سیار در افغانستان بسته شده‌اند.

ملل متحد آمار داده است که به دلیل کمبود بودجه در افغانستان، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از خدمات تغذیه محروم خواهند شد.

در همین حال؛ برنامه جهانی غذا می‌گوید که یک میلیون مادر و کودک در افغانستان، برای پیشگیری از سوء تغذی به غذای تخصصی دسترسی نخواهند داشت.

متخصصان تغذیه برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌هایش را به افغانستان ادامه دهد.

نماینده این برنامه در بخش تغذیه می‌افزاید که خانواده‌های بی‌شماری در ولایت‌های مختلف به ویژه ننگرهار نادار هستند و کودکان‌شان به سوء تغذی مبتلا شده‌اند.