زنان

تمنا زریاب پریانی پس از ترخیص از شفاخانه به خیمه اعتراضی‌اش بازگشت

تمنا زریاب پریانی که روز گذشته در نهمین روز اعتصاب غذایی از حال رفت و به شفاخانه انتقال داده شد، امروز دوباره صحت‌یاب شد و بار دیگر به چادر محل اعتراض بازگشت.

نماینده وزارت خارجه آلمان و معاون پارلمان ایالتی شهر کلن آلمان نیز به دیدار او رفتند و از خانم پریانی دعوت کردند تا در پارلمان ایالتی شهر کلن سخنرانی کند.

اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی امروز وارد دهمین روز خود می‌شود.

تمنا پریانی یکی از زنان معترض است که از ملل متحد و کشورهای پشتیبان حقوق بشر و زنان می‌خواهد که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را از سوی طالبان به رسمیت بشناسند.

او در گوشه‌ای از شهر کلن آلمان همراه با چند معترض دیگر چادری برپا کرده و در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان در برابر زنان افغانستان اعتصاب غذایی کرده‌اند.

او می‌گوید که ملل متحد و کشورهای پشتیبان حقوق بشر سیاست های آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر اداره طالبان را به رسمیت بشناسند، ادامه ارسال بسته‌های کمکی متوقف شوند و از سفر مقام‌های طالبان به خارج از افغانستان جلوگیری شود.

این اعتصاب غذایی در نخست از سوی ۱۶ تن آغاز شد، آنها می‌گویند که در این مدت زنان دیگری نیز برای پشتیبانی از این دادخواهی، با تمنا پریانی کم از کم یک شب و یا روز را در اعتصاب غذایی گذرانده‌اند.

یلدا، بهشته، نظام جلالی، رمزیه، گلچهره، زلا، فاطمه و شفیقه از زنان معترض دیگری هستند که تا هنوز به اعتصاب غذایی‌شان ادامه داده‌اند.

اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی محدود به خودش نمانده و با حمایت‌های گسترده‌ای روبرو شد.

مینه رفیق و هدا خموش، فعالان حقوق بشر نیز از روز چهارم سپتامبر با تحصن در برابر ساختمان پارلمان ناروی دست به اعتصاب غذایی زدند.

این اعتراض‌ها در حالی در برابر محدودیت‌های طالبان در برابر زنان بیشتر شده که زنان معترض می‌گویند؛ طالبان زنان و دختران را از تمامی عرصه‌ها حذف کرده‌اند و زنان و دختران در افغانستان زیر اداره طالبان به‌گونه روز افزون گواه محدودیت‌های بیشتر می‎‌شوند.