خبر آمو

خبر آمو ۱۷ سنبله ۱۴۰۲

دیده بان حقوق بشر از طالبان می‌خواهد همه گونه‌های سرکوب و تبعیض را که زنان و دختران را از حقوق اساسی آنان محروم می‌کند، از میان بردارند.