بازرگانی

بسته ماندن گذرگاه تورخم سه روز پس از درگیری‌ میان طالبان و نظامیان پاکستانی

گذرگاه تورخم تورخم سه روز پس از درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی هنوزهم به روز رفت و آمد باز نشده است در حالی که کالاهای بازرگانی و مسافران در دو سوی مرز در انتظار عبور از این گذرگاه هستند.

گذرگاه تورخم به عنوان مرکز ترانزیتی برای مسافران و حمل و نقل کالا میان پاکستان و افغانستان محصور در خشکی عمل می‌کند.

روز پنجشنبه، صدها موترباربری پر از کالاهای فاسد شدنی در خاک پاکستان در در انتظار عبور از گذرگاه تورخم بودند. به گفته بازرگانان، جریان تجارت مختل شده و بارگیری کالاها در بندر کراچی در جنوب پاکستان را ‍متأثر ساخته است.

عبدالمجید، یک راننده موتر باربری از افغانستان، می‌گوید: «دیروز از آن طرف و از این طرف تیراندازی شد و همه موترهامتوقف شدند. زیر موتر مخفی شدیم. مردم در هرج و مرج به این طرف و آن طرف می دویدند. بعد از یک یا یک و نیم ساعت تیراندازی متوقف شد. اکنون، مشکل این است که ما هیچ پولی برای مصرف در اینجا نداریم.»

شفیق خان، دکاندار در پیشاور، می‌گوید: «اولین دکان در بازار از من است. من لباس می فروشم خانه من در افغانستان است. دیروز در دکان مشغول کار بودیم که حدود ساعت ۱۱ صبح تیراندازی شروع شد. با عجله همه چیز را داخل دکان گذاشتیم، قفل کردیم و فرار کردیم.»

عبدالبصیر زابلی، سخنگوی پولیس طالبان در ننگرهار در شرق افغانستان، که این گذرگاه در آن قرار دارد، گفت که مقام‌های آنان و پاکستان در تلاش هستند تا علت این درگیری را مشخص کنند.

اختلافات مربوط به مرز ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتری برای چندین دهه منبع منازعه دیرینه میان دو کشور همسایه بوده است.