زنان

دیده‌بان حقوق بشر طالبان را به ارتکاب جنایت در برابر بشریت در افغانستان متهم کرد

زنان معترض در جریان یک حرکت اعتراضی در کابل. عکس از آرشیف.

دیده بان حقوق بشر امروز جمعه در گزارشی گفته است که مقام‌های طالبان با آزار و اذیت جنسیتی در برابر زنان و دختران مرتکب جنایت در برابر بشریت می‌شوند.

این نهادر گفته است که طالبان پس از تصرف افغانستان در اگست ۲۰۲۱، قوانین و سیاست‌هایی را وضع کرده اند که قصد دارند زنان و دختران را در سراسر کشور به دلیل جنسیت شان از حقوق اساسی محروم کنند.

لیز ایونسون رئیس بخش عدالت جهانی در دیده بان حقوق بشر گفته است: «انکار ظالمانه و روشمند حقوق اولیه زنان و دختران از سوی طالبان برای حذف آنان از صحنه زندگی عمومی توجه جهانی را به خود جلب کرده‌است. حمایت هماهنگ دولت‌های ذیربط نیاز است تا رهبران مسوول طالبان را به دست عدالت بسپارند.»

گزارش تأکید کرده است که بر بنیاد اساسنامه روم دیوان کیفری بین المللی جنایات در برابر بشریت، سیاست‌های طالبان در برابر زنان مصداق آزار و اذیت است و جنایت علیه بشریت پنداشته می‌شوند.

در گزارش آمده است که بررسی‌های دیده بان حقوق بشر در رابطه با افغانستان از سال ۲۰۲۱ میلادی نشان می‌دهد که جنایات علیه بشریت آزار و اذیت زنان و دختران از طریق احکام مختلف کتبی یا اعلام ‌شده انجام یافته ‌اند.

در گزارش همچنان آمده است: «این فرمان‌ها محدودیت‌های شدیدی بر آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و گرد‌همایی‌ها وضع کرده‌، ممنوعیت تقریبا همه مشاغل، ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی، و بازداشت‌های خودسرانه و نقض حق آزادی را مجاز دانسته‌ اند.»

دیده بان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های طالبان باید تمام گونه‌های سرکوب و تبعیض را که زنان و دختران را از حقوق اساسی آنان محروم می‌کند، از میان بردارند.

این نهاد تأکید کرده است که افغانستان یکی از طرفین اساسنامه روم دیوان کیفری بین‌المللی است. در ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲، دادگاه به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اجازه داد تا بررسی‌هایش را در باره وضعیت افغانستان از سر گیرد.

ایونسون در این باره گفته است: «تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان می‌تواند راهی برای پاسخگویی در باره جنایت علیه بشریت آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت فراهم کند. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه از منابع و همکاری‌های لازم برخوردار است تا دادستان آن بتواند این جنایت و سایر نقض‌های شدید حقوق بشری را بررسی کند.»