خبر آمو

خبر آمو ۱۶ سنبله ۱۴۰۲

پس از نشر گزارش‌ها از حمله تحریک طالبان پاکستانی یا تی‌تی‌پی بر چترال پاکستان، ارتش پاکستان در یک یاداشت در شبکه‌ اجتماعی اکس این حمله را تایید کرد.

برخی از زنان می گویند که در محرومیت از کار و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده های شان، با مشکلات جدی اقتصادی و روانی گرفتار شده اند.