خبر آمو

خبر آمو ۱۵ سنبله ۱۴۰۲

طالبان و نیروهای پاکستانی یکبار دیگر امروز در تورخم با هم درگیر شدند.

منابع در وزارت خارجه پاکستان به آمو می گویند که این درگیری در کمتر از یک کیلومتری دروازه تورخم پس از آن رخ داد که طالبان قصد داشتند پاسگاه امنیتی ایجاد کنند.

این منابع می‌گویند که جنجال بر این بود که خاکی که بر آن پاسگاه ساخته می‌شود، بخشی از خاک پاکستان است. اما طالبان این موضوع را نپذیرفتند.