زنان

ششمین روز اعتصاب غذایی شماری از فعالان حقوق زن افغانستان در آلمان

Tamana Zaryab Paryani, left, the organizer of the hunger strike, poses for a photo near her protest camp in Germany. Sept. 3, 2023.

تمنا زریاب پریانی یکی از افرادی که اعتصاب غذایی کرده می‌گوید تا زمانی‌که ملل‌متحد و پارلمان آلمان به خواست‌های آنان که همانا به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان است، رسیدگی نکند، به بهای جان خود به این اعتصاب ادامه می‌دهد.

شش روز می‌شود که برخی از فعالان حقوق زن افغانستان در گوشه‌ای از شهر کلن آلمان اعتصاب غذایی کرده‌اند.

به ‌رسمیت شناسی محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زنان و دختران افغانستان زیر چتر آپارتاید جنسیتی خواست بنیادی اعتصاب کنندگان از ملل‌متحد و پارلمان آلمان است.

تمنا زریاب پریانی می‌گوید: «از راه خود نمی‌گذرم، به اعتصاب خود‌ پایان نمی‌دهم، تا زمانی‌که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته نشود، حتا اگر بمیرم از اعتصاب دست نمی‌کشم.»

شش‌ روز پیش این اعتصاب آغاز شد و به گفته اعتصاب‌کنندگان قرار است تا ۱۲ سپتامبر سال روان ادامه داشته باشد، اما حالا بانو پریانی می‌گوید اگر به خواسته‌هایشان رسیدگی نشود، به اعتصاب غذایی بعد از ۱۲ سپتامبر هم‌چنان ادامه می‌دهند.

در همین حال؛ برخی از جنبش‌های پشتیبان حقوق زنان نیز پشتیبانی خود را از این دادخواهی اعلام کرده‌اند.

ماریا نوری؛ عضو اتحاد و همبستگی زنان در این باره گفت: «تمنا زریاب پریانی با دستان خالی به جنگ با جهالت و‌ نادانی رفته است، همه باید برای تقویت این دادخواهی همه تمنا پریانی باشیم.»

شاکره اسلمی؛ عضو اتحاد و همبستگی ‌زنان نیز گفت: «ما زنان همدم و هم ‌رزم تمنا پریانی هستیم، باید طالبان به رسمیت شناخته نشوند، حق و‌ حقوق‌اساسی زنان افغانستان داده شود.»

در دو سال پسین، با قدرت‌گیری دوباره طالبان زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان روبرو هستند. از محدودیت در حق آموزش تا کار و گشت‌گذار. اما با وجود فشارها و اعتراض‌های داخلی و خارجی از این محدودیت‌ها کاسته نشده است.