خبر آمو

خبر آمو ۱۴ سنبله ۱۴۰۲

سرپرست وزارت داخله طالبان از هیات سازمان همکاری اسلامی خواسته است که در باره آموزش زنان از صبر و حوصله کار گیرد. سراج الدین حقانی در دیدار با این هیات گفته است که آموزش دختران نیاز جامعه افغانستان است و با درنظر داشت شرایط این مشکل برطرف خواهد شد.