خبر آمو

اداره ملی امتحانات که اکنون از سوی طالبان اداره می‌شود می‌گوید در کانکور امسال ۸۴ هزار تن اشتراک کرده بودند که از این میان ۸۷ هزار تن کامیاب شدند.

وزیر خارجه ایران می گوید که کشورش تشکیل دولت فراگیر به مشارکت همه اقوام را راه حل وضعیت کنونی افغانستان می داند. امیر عبداللهیان می‌گوید، هرچند تهران طالبان را یکی از واقعیت‌های مهم می‌داند اما وضع کنونی در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد.