خبر آمو

خبر آمو ۱۲ سنبله ۱۴۰۲

شماری از فعالان حقوق‌بشر در یک نامه سرگشاده از دولت بریتانیا خواسته‌اند تا مانع گروهی از عالمان دین شوند که به باور آنان در پی سفیدنمایی طالبان هستند.

این فعالان که شمار آنان بیش از ۵۰ تن گفته شده می‌گویند که یک گروه از عالمان دین بریتانیا در سفر اخیر به کابل بی‌توجه به وضعیت بد حقوق‌ بشری در افغانستان به باور آنان برای طالبان سفید‌نمایی می‌کنند.