بازرگانی

شکایت مردم از عدم تغییر قیمت‌ها در بازار با وجود کاهش ارزش دالر

مردم می‌گویند که بهای خواروبار در بازارهای کابل به تناسب کاهش ارزش دالر در برابر افغانی کاهش نیافته است.

درحالی که ارز دیگر کشورها در برابر دالر رو به کاهش است، اما ارزش پول افغانی در وضعیت خوبی قرار دارد و حتا در روزهای پسین از مرز ۷۵ افغانی هم پائین‌تر آمده است.

رییس پیشین اتاق تجارت و صنایع سازمان همکاری اقتصادی یا اکو افزایش فقر و پائین آمدن قدرت خرید مردم را از علت‌های بلند رفتن ارزش افغانی در برابر دالر می‌داند.

آذرخش حافظی؛ رییس پیشین اتاق تجارت و صنایع سازمان همکاری اقتصادی معتقد است: «فقر مزمن و قدرت خرید (پایین) مردم، سبب شده که بیلانس تجارت ما با کشورهای خارجی مثبت شود و دلیل دوم بسته‌های میلیون دالری است که به شکل فیزیکی به افغانستان می‌آید.»

اما پائین آمدن ارزش دالر در برابر افغانی بر بهای خواروبار در بازارهای کابل اثر چندانی نگذاشته است و حتا در بهای برخی از کالاها به ویژه خواروبار هیچ تغییری نکرده است.

یک آگاه مسایل اقتصادی نیز بر این باور است که کمبود نقدینگی در بازارهای افغانستان، ارزش دالر در برابر افغانی را کاهش داده است.

سید مسعود؛ آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پایین آمدن ارزش دالر خوب است در صورتی که قیمت‌ها پایین بیاید. اگر قیمت‌ها تغییر نکند، ارزش دالر سیاسی پولی در بازار است که به‌گونه مصنوعی ارزش افغانی را بلند برده است.»

درحالی که بازرگانان کالاهای مورد نیاز افغانستان را بیشتر با دالر از بیرون وارد می کنند، اما برخی از شهروندان کشور می‌گویند که به تناسب کاهش ارزش دالر در برابر افغانی، بهای خوار و بار در بازار کاهش نیافته است.

نعمت‌الله؛ باشنده تخار می‌گوید: «یک هفته می‌شود، دالر پایین آمد، اما قیمت‌ها کاهش نیافته و دکانداران به قیمت سابق مواد را به فروش می‌رسانند.»

ذاکر دیگر باشنده تخار نیز گفت: «اگر دالر پایین آمده قیمت‌ها بلند رفته است.»

با این حال؛ برخی دکانداران ادعا دارند که با کاهش ارزش افغانی، بهای مواد خوراکی ارزان شده است.

حیات‌الله یکی از دکانداران در این باره گفت: «شکر یک کیلو ۷۵ افغانی بود، حالی ۶۸ افغانی شده است، آرد هم همچنان. تنها در قیمت برنج تغییرات نیامده است.»

بربنیاد گزارش ملل متحد، نزدیک به ۲۹ میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک دارند و کمبود بودجه این سازمان سبب شده است که میزان کمک‌های آن به مردم افغانستان جیره‌بندی شود.