خبر آمو

خبر آمو ۱۰ سنبله ۱۴۰۲

عفو بین الملل می گوید که نصب هزاران دوربین امنیتی در شهر کابل، نقض حقوق بنیادی مردم به ویژه زنان و دختران در مکان‌های عامه است.

ایران در واکنش به گفته های سرپرست وزارت خارجه طالبان می گوید که طالبان نباید از مسوولیت های جهانی شان فرار کنند.