زنان

وضعیت ناگوار زنان و دختران افغانستان در ایران

برخی زنان و دختران افغانستان که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به ایران رفته‌ اند، از چالش‌های جدی در زندگی شان سخن می‌زنند.

آنان می‌گویند، به دلیل محدودیت‌ها طالبان، افغانستان را ترک کردند و اکنون در ایران کارهای شاقه انجام می‌دهند‌. این زنان و دختران از آنچه که بی‌توجهی دفتر ملل متحد در تهران به مهاجران افغانستان می‌خوانند، به شدت انتقاد می‌کنند و می‌گویند، این دفتر هیچ‌گونه پاسخی به پرسش‌ها و نگرانی‌های زنان و دختران افغانستان در ایران نمی‌دهد.

هدیه صاحب‌زاده یکی از ده‌ها دختری‌ست که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کرده‌است. او که دانش آموخته‌ی حقوق و علوم سیاسی در کابل است، می‌گوید، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی طالبان سبب شد تا به ایران برود و درگیر سختی‌های مهاجرت شود. هدیه از آنچه که بی‌توجهی دفتر ملل متحد در ایران به مهاجران افغانستان به‌ویژه زنان و دختران می‌خواند، به شدت انتقاد می‌کند‌.

هدیه سادات، پناهجوی افغانستان در ایران، می‌گوید: «ما می‌خواهیم که جهانیان متوجه زنان افغانستان که در ایران استند، شوند. سازمان ملل اصلاً به مشکلات کسی رسیدگی نکرده تا امروز. می‌خواهیم که به مشکلات ما رسیدگی صورت گیرد و برای ما اسکان مجدد داده شود.»

سحر عالمی که پیش از برگشت دوباره طالبان به قدرت، عضو تیم ملی ووشوی افغانستان بود و از فعالان اجتماعی، امروز در ایران رو به کارهای سنگین آورده‌است. او می‌گوید، منع کار و آموزش از سوی طالبان عامل پیش گرفتن راه مهاجرت بود و امروز در کارخانه پارچه‌دوزی کار می‌کند. به گفته، سحر، زنان و دختران افغانستان در شرایط سخت اقتصادی در ایران به سر می‌برند.

او می‌گوید: «اکثریت مردم افغانستان کارهای سختی را انجام می‌دهند اما حقوق شان را به درسی برای شان نمی‌دهند یاهم کاملن حقوق شان پرداخته نمی‌شود.»

برخی زنان دیگر هم از دسترسی نداشتن کودکان شان به آموزش، چالش جدی در دریافت اسناد اقامت، هزینه گزاف زندگی، عدم دریافت کارت بانکی دیگر چالش‌ها سخن می‌زنند.

قدریه نوروزی، پناهجوی افغانستان در ایران، می‌گوید: «برخی کارهای سختی را که روی ما انجام می‌دهند، مجبور استیم انجام دهیم تا کمی پول بدست بیاوریم و زندگی خود را پیش ببریم. همچنان حق درس خواندن را نداریم. وقتی کودکان ما را به مکتب می‌بریم، آن‌ها را نمی‌گیرند.»

انیسه، پناهجوی افغانستان در ایران، می‌گوید: «این‌جا با مشکلات زیادی روبه‌رو استیم. سرنوشت نا و فرزندان ما روشن نیست. حقوقی که شوهرم می‌گیرد برای کودکان ما و هزینه خانه ما کفایت نمی‌کند.»

پناهجویان افغانستان که پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱ به ایران رفته‌اند، خواهان اسکان مجدد به کشورهای پناهجوپذیر اند، اما می‌گویند، ملل متحد به نگرانی و درخواست شان پاسخ نمی‌دهد. با این همه، تاکنون دفتر ملل متحد در ایران واکنشی به انتقادهای پناهجویان افغانستان نداشته است.